Ongevraagd advies huishoudelijke hulp

Mensen die onvoldoende zelfredzaam zijn én geen en/of onvoldoende beroep kunnen doen op hun sociale netwerk, kunnen een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bij hun gemeente. De gemeente is verplicht om mensen (burgers) ondersteuning te bieden. Dat kan een algemene- of een maatwerkvoorziening zijn. De Rijksoverheid noemt huishoudelijke hulp een maatwerkvoorziening. Door de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 18 mei 2016 moeten ook de gemeenten in Rivierenland het huidige beleid voor huishoudelijke ondersteuning zo spoedig mogelijk bijstellen.

De gemeenten in Rivierenland bereiden een voorstel voor een herziening van het huidige beleid.

Het Netwerk van Wmo-raden Rivierenland vindt  het belangrijk, dat de ondersteuning van burgers goed geregeld is. Zij heeft besloten om hierover ongevraagd advies te geven en wil tevens enkele vragen voorleggen.

Iedere Wmo-raad biedt dit advies aan bij het eigen College van B&W van de eigen gemeente met het verzoek om ons advies voor de wijziging van huishoudelijke ondersteuning te onderschrijven en in te brengen in de regio Rivierenland.

Dit bericht is geplaatst in Ongevraagd Advies met de tags , , . Bookmark de permalink.