Uitnodiging: Iedereen aan het werk in Rivierenland

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Deze wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij een gewone werkgever. Maar lukt dat ook in de regio Rivierenland? Wat is er nodig om iedereen te laten werken of goed te ondersteunen? Welke cultuuromslag is nodig en wie moet daarvoor zorgen?

Het Netwerk Adviesraden Sociaal Domein Rivierenland organiseert, in samenwerking met anderen, een bijeenkomst over werken en de Participatiewet. Om burgers, leden van adviesraden en cliëntenraden, beleidsmakers, gemeenteraadsleden, het maatschappelijk middenveld, burgerinitiatieven, ondernemers, onderwijs, dagbestedingscentra en andere geïnteresseerden, te inspireren, goede voorbeelden aan te dragen en om van elkaar te leren.

U bent van harte welkom op donderdag 2 november 2017 van 19:30-21:30 uur in gemeentehuis van Buren, De Wetering 1, 4021 VZ Maurik.

We hebben een drietal sprekers bereid gevonden om u te inspireren, te vertellen over hun visie en ervaringen.

Iedereen telt mee!?!
Lianne Ketelaar – CNV Jongeren
De arbeidsparticipatie van kwetsbare jongeren kan nog wel wat ondersteuning gebruiken. CNV Jongeren heeft een aantal instrumenten ontwikkeld waardoor het voor deze jongeren makkelijker wordt om echt mee te tellen en te participeren in het arbeidsproces. Deze instrumenten helpen ook werkgevers waardoor een inclusieve arbeidsmarkt mogelijk wordt. CNV Jongeren praat veel met jongeren en weet wat er onder hen leeft en weet wat echt werkt.

Van Passend onderwijs naar Passend werk
Hans van Gent- De Brug, school voor Praktijkonderwijs
Wanneer vinden we onderwijs en werk passend en hoe kunnen we het goed op elkaar laten aansluiten? Onze samenleving ontwikkelt zich van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Van jongeren wordt verwacht dat ze op het moment dat ze ‘de grote wereld’ in stappen zelfredzaam, sociaal- en maatschappelijk competent zijn en dat ze hun eigen (loopbaan)ontwikkeling kunnen vormgeven. Wat betekent dat voor kwetsbare jongeren en met welke bril kijken wij naar deze jongeren?

Het hebben van werk is in onze maatschappij nog steeds de meest bevredigende vorm van ‘erbij horen’. Meedoen betekent ook zelfstandig wonen, zinvol invullen van vrijetijd en getuigen van goed burgerschap. Hoe kunnen we kwetsbare jongeren daarop voorbereiden?

Samen verantwoordelijk
Harry Vogelaar – Syndion
Zowel in de langdurige zorg als in het sociaal domein willen we meer verantwoordelijkheid bij burgers en hun netwerk neerleggen. Maar deze invulling van de participatiesamenleving is alleen mogelijk als we goed kijken naar zeggenschap, eigenaarschap en wederkerigheid. Daarnaast is er grote behoefte aan eenvoud en vertrouwen. Gaat dit ook lukken?

Aansluitend zijn er kleinere groepen waarbij iedereen met elkaar van gedachten kan wisselen rondom thema’s. De uitkomsten worden gebundeld in een document voor de regio.

Alle presentaties zullen na de bijeenkomst op deze website geplaatst worden.

Aanmelden
Graag aanmelden bij Tessa Beemer van Zorgbelang Gelderland/Utrecht via de volgende  aanmeldlink of per telefoon 026 384 28 34

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de avond, neem dan contact op met Joke Stoffelen, jokestoffelen@zorgbelanggelderland.nl of 026 3842861 of 06 23637338

Samenwerkingspartners
Deze avond komt tot stand door samenwerking en de inzet van vele partijen: Netwerk Adviesraden Sociaal Domein Rivierenland, RIBW Nijmegen-Rivierenland, Cliëntenraad RIBW Nijmegen- Rivierenland, Adviesraad Sociaal Domein Lingewaal, Participatieraad Buren, Wmo-raad Zaltbommel, Gemeente Buren, Vereniging Zorgboeren Rivierenland, Bureau Albatros Culemborg, Zorgbelang Gelderland en Aandacht voor Iedereen

U kunt hier de uitnodiging downloaden

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Dit bericht is geplaatst in Bijeenkomsten met de tags , , . Bookmark de permalink.