VN-verdrag en mensenrechten in Rivierenland

Op 2016 ratificeerde Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Precies 10 jaar nadat de Verenigde Naties in 2006 in New York instemden met deze wet.

Doel van het verdrag is ‘…het volledige genot door alle personen met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid te bevorderen, beschermen en waarborgen, en ook de eerbiediging van hun inherente waardigheid te bevorderen,’ zo staat in het verdrag omschreven (zie ook http://wetten.overheid.nl/BWBV0004045/2016-07-14#Verdrag_2 ).

Het gaat om inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie. In het verdrag is aangegeven wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert. De overheid moet direct aan de slag met het recht om te stemmen. En het recht om niet gediscrimineerd te worden. De economische, sociale en culturele rechten mogen geleidelijk worden gerealiseerd. Met het stembiljet van de gemeenteraadsverkiezingen in maart in de hand, moet iedereen kunnen stemmen. Meer weten? Zie ook de site van het College van de rechten van de mens https://www.mensenrechten.nl/beperking/nl/vn-verdrag

De adviesraden informeren bij gemeenten in Rivierenland naar de stand van zaken. Wat gebeurt er? Kan iedereen daadwerkelijk meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen? Zijn er al mooie voorbeelden van uitvoering van het verdrag in de regio?

Rijksoverheid.nl: Kamerbrief over toegankelijkheid verkiezingsproces

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Dit bericht is geplaatst in Algemeen Nieuws met de tags , , , . Bookmark de permalink.