Tips Adviesraden

Door Joyce Satijn, raadsgriffier in West Maas en Waal – 10 november 2018 in Boven-Leeuwen

Kennis en kennissen

  • Ken en maak gebruik van de griffie in de gemeente
  • Kijk op de site van de gemeente hoe de gemeente vormgeeft aan het proces van beeldvormend, naar oordeelvormend naar besluit.
  • Kijk op de site van de gemeente hoe het spreekrecht van burgers wordt gerealiseerd en op welke momenten in de beleidscyclus
  • Weet hoe de procedures van beleid tot uitvoering zijn
  • Weet dat het college verplicht is om alle informatie die zij heeft te delen van de gemeenteraad
  • De beleidscyclus kent vele momenten om advies te geven: aanleiding/wens, agenderen, beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming, uitvoering en evaluatie
  • Bestudeer de coalitieakkoorden en weet wat B&W belangrijk vinden en gaan plannen gedurende vier jaar
  • Gemeenten maken regionaal afspraken vastgelegd in regionale regelingen. Breng daarom ook gezamenlijk regionaal advies uit
  • Denk ook mee via formele kanalen: inwonersavonden, bezwaar- en beroepsprocedures, raadsvergaderingen, ronde tafel gesprekken, commissievergaderingen, volksvertegenwoordigers, belangengroepen, verenigingen
  • Ken de gemeenteraadsleden, de politieke partijen en hun standpunten en maak gebruik van hen
  • Weet hoe de portefeuille verdeling eruit ziet: wie heeft wat?
  • Weet dat je bij gemeenteraadsleden kunt aankloppen om zaken op de politieke agenda te krijgen via vragen, motie of amendement
  • Maak kennis met de ambtenaren, beleidsmedewerkers, en andere betrokkenen
  • Ken de lokale en regionale belangenbehartigers en zoek met hen naar gemeenschappelijke doelen, stimuleer hen om naar gemeentelijke bijeenkomsten te gaan
  • Ken de mensen van de wijkteams en weet wat er speelt; vraag of zij klachten signaleren
  • Verordeningen zijn ‘papier’. Hoe geeft men de plannen in de praktijk vorm? Ga in gesprek met de werkers in het veld.
  • Zoek contact met de burger en gebruiker van voorzieningen en stimuleer hen om naar gemeentelijke bijeenkomsten te gaan om hun stem te laten horen
  • De gemeente is verplicht om een gemeentelijke ombudsman te hebben. Lees de jaarverslagen van de ombudsman
  • Lees de lokale kranten, weet wat er speelt en wanneer
  • Iedereen heeft belangen, ook de media. Maak een krachtenveldanalyse

Verwoorden van je boodschap

  • Zie filmpje van ProDemos over lobbyen https://youtu.be/ZOLEXWntvsY
  • Zorg voor een beknopte en heldere kernboodschap en maak deze visueel
  • Houd bij het geven van advies rekening met de concurrentie die je boodschap heeft met andere boodschappen, signalen, uitnodigingen, rapporten etc die gemeenteraadsleden ontvangen
  • Geef omgevraagd advies tijdens de verschillende momenten van de beleidscyslus
  • Stimuleer burgers om gebruik te maken van ieders spreekrecht
  • Veel adviesraden hebben een achterban: laat weten dat je deze hebt en wat zij belangrijk vinden
  • Blijf bij je boodschap: laat het politieke spel over aan de gemeenteraad
  • Stuur een persbericht over het advies dat je hebt uitgebracht. Lokale kranten worden goed gelezen, ook door gemeenteraadsleden
  • Accepteer dat je meestal de ‘usual suspect’ bereikt via de gebruikelijke kanalen; probeer ook eens iets nieuws of anders
  • Er zijn meer manieren om je boodschap te brengen dan een schriftelijk advies

Timing

  • Ken de timing: hoe ziet het tijdspad eruit van de besluitvorming van beleid
  • Benader politieke partijen vroegtijdig, bij verkiezingen wordt een partijprogramma soms een jaar van tevoren al gemaakt

Nog meer leesvoer:

Dit bericht is geplaatst in Algemeen Nieuws. Bookmark de permalink.