Thema bijeenkomst Jeugd & Jongeren

Thema Jeugd en jongeren
Datum 4 april 2019
Tijd 13:30-16.00 uur
Locatie Oude stadhuis Culemborg, Oude vismarkt 4, 4101 CA Culemborg

(Dus NIET het huidige stadskantoor in Tiel !!)

1. Opening en welkom

 • Voorzitter Maria Pelgrum
 • Programma en opzet van de middag
 • Introductie thema
 • Doel van deze themamiddag
  • Signalen en ervaringen ophalen uit de dagelijkse praktijk van jongeren en ouders met de Jeugdwet;
  • Adviezen formuleren en meenemen voor lokale gemeenten over jeugdbeleid en –uitvoering.

2. Sprekers

 • Mathijs Zwinkels, jeugdcoach/ ketenregisseur werkzaam bij de gemeente Culemborg
 • Felicia de Leng en Jan van Kats, schuldhulpmaatjes in Culemborg
 • Marion Valkenburg, zorgcoördinator Pro/VMBO- KWC in Culemborg
 • Marieke Stolte, directeur Lina onderwijs Culemborg

3. Aan de slag met thema’s
De sprekers zijn een inspiratie voor de adviesraden. Het Nederlands Centrum jeugdgezondheid heeft in samenwerking met onderwijs, jeugdhulp en huisartsen, een
preventieagenda opgesteld met vier thema’s: ouderschap, hechting, gezondheid en
weerbaarheid. De thema’s die de GGD hanteert bij haar jaarlijkse rapportage in Rivierenland zijn hieraan toegevoegd.

Welke adviezen en suggesties nemen wij mee naar onze lokale gemeentes betreffende
de volgende vier thema’s ?

 • Ouderschap en opvoeden ook seksuele opvoeding, omgeving, thuissituatie
 • Hechting beschermende- en risicofactoren als kind- (aangeboren afwijkingen), ouder (depressie, rolmodellen) en omgevingsfactoren (sociaal netwerk en armoede)
 • Gezondheid en welbevinden Alcohol en roken, voeding, mondzorg, bewegen, mediagebruik en vrijetijd
 • Weerbaarheid Stimuleren van handelings- en denkvermogen; zelfcontrole over emoties in stressvolle situaties.

4. Een korte terugblik op deze bijeenkomst en afsluiting

 • Voorzitter Maria Pelgrum
Dit bericht is geplaatst in Bijeenkomsten. Bookmark de permalink.