Bijeenkomst Beschermd Wonen in Rivierenland

Datum: 4 juli 2019
Tijd: 13:30-16:00 uur
Locatie: D’n Dulper, Pastoor Schoenmakersstraat 5, 6657 CB Boven-Leeuwen (http://dulper.nl/)

Inleiding 

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang De gemeenten zijn verantwoordelijk voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang sinds de invoering van de Wmo2015. Deze specifieke taak is tot nu toe ‘ondergebracht’ bij centrumgemeenten. In de regio Rivierenland is dit Tiel. Met ingang van 2021 gaan gemeenten zelf deze taak uitvoeren. Beschermd Wonen is bedoeld voor mensen die voor langere tijd een beschermde omgeving nodig hebben. In aanmerking komen volwassenen (18+) met psychische of psychosociale problemen, die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen. Hiervoor moet de gemeente een indicatie geven. In de regio Rivierenland betreft het zo’n 600 mensen (0,25% van alle inwoners in de regio Nijmegen-Rivierenland heeft een vorm van beschermd wonen nodig; 1/3 van alle geïndiceerden is jonger dan 30 jaar). 

Afbouwbeleid GGz Daarnaast is er de ontwikkeling van ‘ambulatisering’ van de intramurale zorg. Dit betekent dat GGz instellingen werken aan afbouw van het aantal bedden/plaatsen van 30 procent. Huisartsen en POH- ers GGz (gespecialiseerde praktijkondersteuners van huisartsen) moeten mensen met GGz problematiek ondersteunen. Mensen blijven daardoor zo lang mogelijk thuis wonen, met zorg en ondersteuning. Er wordt daarbij een beroep gedaan op het sociale netwerk van mensen, en ook op de buurt. Het aantal mensen met een Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA) in de regio Rivierenland betreft 1.125 mensen (peildatum 2014). Let op: niet alle mensen met EPA krijgen 24 uurs zorg. 

Voor deze themabijeenkomst zijn een aantal sprekers uitgenodigd. Zij vertellen over hun ervaringen en geven u adviezen. 

  1. Opening en welkom 

Voorzitter Mieke Domensio, voorzitter Wmoadviesraad West Maas en Waal http://www.wmoadviesraadwestmaasenwaal.nl/ en lid van de agendacommissie van Stichting Netwerk Adviesraden Sociaal Domein Rivierenland. 

  1. Sprekers 
  • Rien van Lith, voorzitter van de Regioraad RIBW Rivierenland. De Regioraad is een medezeggenschapsraad voor cliënten van RIBW. 
  • Evert Roovers, voorzitter van de Centrale Familieraad Pro Persona en lid van Ypsilon. De Centrale Familieraad behartigt de collectieve belangen van familieleden en naasten van patiënten/cliënten van Pro Persona. Ypsilon is een vereniging van en voor familieleden en naasten van mensen met psychosegevoeligheid, zie ook https://www.ypsilon.org/ 
  • Joyce de Vries, ervaringsdeskundige en actief voor de Stichting Rivierenland Herstelt, zie ook http://www.rivierenland.herstelt.org/ De stichting richt zich op het herstel van mensen met een psychische kwetsbaarheid. 
  1. Aan de slag 

Onder leiding van Nicoline van Iperen gaan we aan de slag met de inbreng van de sprekers. Welke adviezen en suggesties nemen wij mee naar onze lokale gemeentes? Nicoline is voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein West Betuwe en lid van de agendacommissie van Stichting Netwerk Adviesraden Sociaal Domein Rivierenland. 

  1. Een korte terugblik op deze bijeenkomst en afsluiting 

Voorzitter Mieke Domensino.

 

Dit bericht is geplaatst in Bijeenkomsten met de tags . Bookmark de permalink.