Impressie Thema Beschermd wonen in Rivierenland

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang sinds de invoering van de Wmo2015. Deze specifieke taak is tot nu toe ‘ondergebracht’ bij centrumgemeenten. In de regio Rivierenland is dit Tiel.

Met ingang van 2021 gaan gemeenten zelf deze taak uitvoeren. Beschermd Wonen is bedoeld voor mensen die voor langere tijd een beschermde omgeving nodig hebben. In aanmerking komen volwassenen (18+) met psychische of psychosociale problemen, die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen. Hiervoor moet de gemeente een indicatie geven.

In de regio Rivierenland betreft het zo’n 600 mensen (0,25% van alle inwoners in de regio Nijmegen-Rivierenland heeft een vorm van beschermd wonen nodig; 1/3 van alle geïndiceerde is jonger dan 30 jaar).

Afbouwbeleid GGz
Daarnaast is er de ontwikkeling van ‘ambulatisering’ van de intramurale zorg. Dit betekent dat GGz instellingen werken aan afbouw van het aantal bedden/plaatsen van 30 procent. Huisartsen en POH-ers GGz (gespecialiseerde praktijkondersteuners van huisartsen) moeten mensen met GGz problematiek ondersteunen. Mensen blijven daardoor zo lang mogelijk thuis wonen, met zorg en ondersteuning. Er wordt daarbij een beroep gedaan op het sociale netwerk van mensen, en ook op de buurt.

Het aantal mensen met een Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA) in de regio Rivierenland betreft 1.125 mensen (peildatum 2014). Let op: niet alle mensen met EPA
krijgen 24 uurs zorg. Ervaringsdeskundigen uit de regio Rivierenland zijn uitgenodigd om hun ervaringen, ideeën en zorgen over dit thema te delen met de leden van het netwerk.

Alles lezen, download dan het pdf bestand Impressie Thema Beschermd Wonen in Rivierenland 4 juli 2019

Dit bericht is geplaatst in Beschermd Wonen & Maatschappelijke Opvang, Wmo. Bookmark de permalink.