Kennismaking met nieuwe medewerkers regio Rivierenland

Maaike Baggerman en Matthijs van Doorn zijn de nieuwe strategische adviseurs voor regio Rivierenland. Maaike heeft alles dat met jeugd van doen heeft onder haar hoede. En Matthijs buigt zich over de inkoop van de huishoudelijke ondersteuning, de inloop en beschermd wonen voor inwoners met psychische problemen. Op 21 februari 2019 maakten zij kennis met de Stichting Netwerk Rivierenland. Zij vertelden over hun werk en over de overlegtafels in de regio met de zorgaanbieders. De leden van het netwerk stelden kritische vragen over de betrokkenheid van inwoners of hun vertegenwoordigers bij de verlegtafels. Maaike en Matthijs brengen na de overlegtafel van 26 maart verslag uit aan het netwerk.

Geplaatst in Algemeen Nieuws | Een reactie plaatsen

Combinatie Arbeid & Mantelzorg

Combinatie arbeid en mantelzorg gaat vaak goed, maar intensieve mantelzorgers ervaren wel een lagere kwaliteit van leven

In Nederland geven vele werkenden hulp aan zieke huisgenoten, familieleden en vrienden. Het SCP onderzocht hoe en voor wie mensen mantelzorg met hun baan combineren. Hieruit blijkt dat de combinatie werk en mantelzorg vaak goed gaat, maar dat intensieve mantelzorgers wel een lagere kwaliteit van leven
ervaren. Lees verder

Geplaatst in Algemeen Nieuws | Een reactie plaatsen

Tips Adviesraden

Door Joyce Satijn, raadsgriffier in West Maas en Waal – 10 november 2018 in Boven-Leeuwen

Kennis en kennissen

  • Ken en maak gebruik van de griffie in de gemeente
  • Kijk op de site van de gemeente hoe de gemeente vormgeeft aan het proces van beeldvormend, naar oordeelvormend naar besluit.
  • Kijk op de site van de gemeente hoe het spreekrecht van burgers wordt gerealiseerd en op welke momenten in de beleidscyclus
  • Weet hoe de procedures van beleid tot uitvoering zijn
  • Weet dat het college verplicht is om alle informatie die zij heeft te delen van de gemeenteraad
  • De beleidscyclus kent vele momenten om advies te geven: aanleiding/wens, agenderen, beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming, uitvoering en evaluatie
  • Bestudeer de coalitieakkoorden en weet wat B&W belangrijk vinden en gaan plannen gedurende vier jaar
  • Gemeenten maken regionaal afspraken vastgelegd in regionale regelingen. Breng daarom ook gezamenlijk regionaal advies uit
  • Denk ook mee via formele kanalen: inwonersavonden, bezwaar- en beroepsprocedures, raadsvergaderingen, ronde tafel gesprekken, commissievergaderingen, volksvertegenwoordigers, belangengroepen, verenigingen
  • Ken de gemeenteraadsleden, de politieke partijen en hun standpunten en maak gebruik van hen
  • Weet hoe de portefeuille verdeling eruit ziet: wie heeft wat?
  • Weet dat je bij gemeenteraadsleden kunt aankloppen om zaken op de politieke agenda te krijgen via vragen, motie of amendement
  • Maak kennis met de ambtenaren, beleidsmedewerkers, en andere betrokkenen
  • Ken de lokale en regionale belangenbehartigers en zoek met hen naar gemeenschappelijke doelen, stimuleer hen om naar gemeentelijke bijeenkomsten te gaan
  • Ken de mensen van de wijkteams en weet wat er speelt; vraag of zij klachten signaleren
  • Verordeningen zijn ‘papier’. Hoe geeft men de plannen in de praktijk vorm? Ga in gesprek met de werkers in het veld.
  • Zoek contact met de burger en gebruiker van voorzieningen en stimuleer hen om naar gemeentelijke bijeenkomsten te gaan om hun stem te laten horen
  • De gemeente is verplicht om een gemeentelijke ombudsman te hebben. Lees de jaarverslagen van de ombudsman
  • Lees de lokale kranten, weet wat er speelt en wanneer
  • Iedereen heeft belangen, ook de media. Maak een krachtenveldanalyse

Lees verder

Geplaatst in Algemeen Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Tips Adviesraden