VN-verdrag en mensenrechten in Rivierenland

Op 2016 ratificeerde Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Precies 10 jaar nadat de Verenigde Naties in 2006 in New York instemden met deze wet.

Doel van het verdrag is ‘…het volledige genot door alle personen met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid te bevorderen, beschermen en waarborgen, en ook de eerbiediging van hun inherente waardigheid te bevorderen,’ zo staat in het verdrag omschreven (zie ook http://wetten.overheid.nl/BWBV0004045/2016-07-14#Verdrag_2 ).

Lees verder

Geplaatst in Algemeen Nieuws | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Zijn gemeenten voorbereid op nieuwe privacywet?

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywetgeving in werking, de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Hiermee worden de persoonsgegevens van burgers beter beschermd. Dit is nodig want de Autoriteit Persoonsgegevens heeft de gemeenten inmiddelsop de ‘vingers getikt’. Gemeenten verzamelen te veel persoonsgegevens bij uitvoering van de Wmo en Jeugdwet. Lees verder

Geplaatst in Algemeen Nieuws, Wmo | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Zorg voor de privacy van inwoners

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent versterking en uitbreiding van privacyrechten van burgers en meer verantwoordelijkheid voor organisaties. Inmiddels heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) twee gemeenten onderzocht en ‘op de vingers getikt’. “Bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet verzamelen gemeenten meer persoonsgegevens van mensen dan noodzakelijk voor hun zorgvraag. Dit is in strijd met de privacywetgeving,” aldus de AP. Voorzitter Aleid Wolfsen: “Het gaat hier om persoonsgegevens van kwetsbare mensen. Het is belangrijk dat gemeenten hier zorgvuldig mee omgaan. Goede zorg en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alle gemeenten die een ZRM (Zelfredzaamheidsmatrix) gebruiken, moeten hun werkwijze hierop aanpassen.”

Op de bijeenkomst van 9 maart a.s. praat het netwerk met elkaar over deze aangescherpte wetgeving en wat zij hierin kunnen doen.

Geplaatst in Algemeen Nieuws, Wmo | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen