Neerijnen

Wmo-raad gemeente Neerijnen

De Wmo-raad is een onafhankelijk adviesorgaan. Zij geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het College van burgemeester en wethouders over het beleid en de voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet werk en Bijstand (Wwb). De Wmo-raad bestaat uit Neerijnense burgers die kennis hebben van de maatschappelijke ondersteuning en betrokken zijn bij de groepen mensen waarvoor deze wet bestaat.

De leden worden benoemd door het College van B&W.

De WMO-raad denkt met de gemeente mee hoe het beleid zo goed mogelijk kan aansluiten bij de problemen die mensen met beperkingen ervaren. De leden van de WMO raad zijn ook de ‘oren en ogen’ van de gemeente. Op basis van wat de leden zien en horen in de praktijk, kunnen zij de gemeente adviseren en onderwerpen op de agenda zetten.

De WMO raad Neerijnen bestaat uit: voorzitter Cootje van Meeteren, Henny van de Berkt, Esther Doeland, Coby van Noord, Hans de Rooij en Erik Stronks.
De Wmo-raad kan nog best versterking gebruiken. Bent u geïnteresseerd of wilt u meedoen laat het ons weten.

Voor informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Cootje van Meeteren, telefoon 0418-651431 of via email wmoraad4182@gmail.com