Ongevraagde adviezen PGB-beleid, Basismobiliteit en Pleegzorg

In het netwerk van Wmo-raden/Adviesraden Sociaal Domein regio Rivierenland is een drietal adviezen voorbereid die de Wmo-raden/Participatieraden uit Rivierenland kunnen inbrengen bij hun College. 
Het betreft de volgende onderwerpen:

1. PGB : Het  huidige  PGB-beleid  van  de  gemeenten  in  de  regio  Rivierenland  stemt  niet  overeen  met  de  rechterlijke uitspraak van 21 juli j.l. over de bestedingsvrijheid van budgethouders. Het  Netwerk  van  Wmo-raden/adviesraden  Sociaal Domein  in  Rivierenland  is  van  mening  dat  budgethouders door  het  huidige  beleid  worden  belemmerd  het  toegekende  PGB naar  eigen  voorkeur  in  te vullen.
Ongevraagd advies PGB-beleid

2. Basismobiliteit: Het  beleid  rondom  de  nieuwe  vorm  van  regiotaxi  in  2017  wordt  regionaal voorbereid.  Het  Netwerk  van  Wmoraden/adviesraden  Sociaal Domein  in  Rivierenland  maakt  zich  zorgen  over  de  mogelijkheden  om  zich  te verplaatsen  voor  burgers  met  een  beperking  met  nauwelijks  tot  geen  alternatieven  in  een  bij  uitstek  landelijke regio.
Ongevraagd advies Basismobiliteit

3. Pleegzorg: Pleegzorggezinnen  in  Rivierenland  ontvangen  minder  budget  voor  de  zorg voor  kwetsbare  kinderen  en jeugdzorginstellingen  korten  op  de  begeleiding  van  deze gezinnen. Het  programma  Zembla  berichtte hierover  op  21 september  j.l.
Ongevraagd advies Pleegzorg

4. Burgerbetrokkenheid: Ongevraagd advies Burgerbetrokkenheid

Dit bericht is geplaatst in Ongevraagd Advies met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.