Verslag bijeenkomst 2 november 2017

Op 2 november 2017 organiseerde het Netwerk Adviesraden Sociaal Domein Rivierenland, in samenwerking met anderen, een bijeenkomst over werken en de Participatiewet. Om burgers, leden van adviesraden en cliëntenraden, beleidsmakers, gemeenteraadsleden, het maatschappelijk middenveld, burgerinitiatieven, ondernemers, onderwijs, dagbestedingscentra en andere geïnteresseerden, te inspireren, goede voorbeelden aan te dragen en om van elkaar te leren. Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Deze wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij een gewone werkgever. Maar lukt dat ook in de regio Rivierenland? Hieronder treft u de presentaties aan van de sprekers, uitkomsten van de workshops en impressie foto’s.

Iedereen telt mee!?! – Lianne Ketelaar, CNV Jongeren

De arbeidsparticipatie van kwetsbare jongeren kan nog wel wat ondersteuning gebruiken. CNV Jongeren heeft een aantal instrumenten ontwikkeld waardoor het voor deze jongeren makkelijker wordt om echt mee te tellen en te participeren in het arbeidsproces. Deze instrumenten helpen ook werkgevers waardoor een inclusieve arbeidsmarkt mogelijk wordt. CNV Jongeren praat veel met jongeren en weet wat er onder hen leeft en weet wat echt werkt.

www.cnvjongeren.nl
www.ikbenharrie.nl
www.derealisten.nu

Bijlage: Menukaart Participatieprojecten

Van Passend onderwijs naar Passend werk – Hans van Gent, De Brug – school voor Praktijkonderwijs

Wanneer vinden we onderwijs en werk passend en hoe kunnen we het goed op elkaar laten aansluiten? Onze samenleving ontwikkelt zich van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Van jongeren wordt verwacht dat ze op het moment dat ze ‘de grote wereld’ in stappen zelfredzaam, sociaal- en maatschappelijk competent zijn en dat ze hun eigen (loopbaan)ontwikkeling kunnen vormgeven. Wat betekent dat voor kwetsbare jongeren en met welke bril kijken wij naar deze jongeren? Het hebben van werk is in onze maatschappij nog steeds de meest bevredigende vorm van ‘erbij horen’. Meedoen betekent ook zelfstandig wonen, zinvol invullen van vrije tijd en getuigen van goed burgerschap. Hoe kunnen we kwetsbare jongeren daarop voorbereiden?

Bijlage: Presentatie Hans van Gent, De Brug – school voor Praktijkonderwijs

Samen verantwoordelijk – Harry Vogelaar, Syndion

Zowel in de langdurige zorg als in het sociaal domein willen we meer verantwoordelijkheid bij burgers en hun netwerk neerleggen. Maar deze invulling van de participatiesamenleving is alleen mogelijk als we goed kijken naar zeggenschap, eigenaarschap en wederkerigheid. Daarnaast is er grote behoefte aan eenvoud en vertrouwen. Gaat dit ook lukken?

Bijlage: Presentatie Harry Vogelaar, Syndion

Overige bijlagen
Bijlage: Beschrijving en uitkomsten workshops

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Dit bericht is geplaatst in Bijeenkomsten met de tags , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.